The monkey and the fish

We hebben weer een module afgerond en daarom een nieuwe blog!

De titel van deze module is “Relating and integrating accross cultures” (Relatie en integratie tussen culturen). Het gaat dus over interculturele relaties en hoe we deze op een goede manier krijgen en onderhouden. Om dit te illustreren een kort verhaaltje dat we tijdens de les voorgelegd kregen:

Door een tyfoon was een aap op een eiland gestrand. Op een veilige, beschermde plek aan de kust, terwijl hij wachtte tot het woeste water zich terugtrok, zag hij een vis tegen de stroom in zwemmen.

Het leek de aap dat de vis in moeilijkheden zat en hulp nodig had. Omdat hij een goed hart had, besloot de aap de vis te helpen.

Een boom bungelde gevaarlijk over de plek waar de vis in moeilijkheden zat. Met een aanzienlijk risico voor zichzelf, bewoog de aap zich ver op een tak van een boom, reikte naar beneden en griste de vis uit het dreigende water.

Onmiddellijk haastte hij zich terug naar de veiligheid van zijn schuilplaats en legde de vis voorzichtig op droge grond. Een paar ogenblikken toonde de vis opwinding, maar viel al snel in een vredige rust.

Vreugde en voldoening vervulde de aap. Hij had met succes een ander wezen geholpen

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zendelingen in het verleden ontvangen zijn door de inwoners van het gastland. Was iedereen blij met de komst van de zendelingen en waren zendelingen altijd effectief? Helaas niet: Hoewel de zendelingen meestal goede bedoelingen hadden kwam dit niet altijd zo over. Zendelingen werden  nogal eens gezien als arrogant, alsof ze alles beter wisten en alsof ze zich beter voelden dan de lokale bevolking. Dat is uiteraard het laatste wat wij willen doen en daarom is het zo belangrijk om deze training te volgen. Relaties met de mensen waar we tussen gaan wonen dus, maar ook de relaties binnen  het team, het gezin en het huwelijk werden behandeld.  Al deze relaties worden anders en komen onder druk te staan door allerlei verschillende oorzaken zoals verschillende waarden en normen, cultuur stress, prestatie druk en noem maar op. Er kunnen dus maar zo ook conflicten ontstaan. Daarom behandelden we ook conflicten en vergeving.  Hoe ga je om met een conflict? Strijd je voor je eigen belangen of strijd je voor een compromis? En wat is vergeven eigenlijk? Uiteraard is het meeste in theorie allemaal makkelijker dan in de praktijk maar het is wel fijn om handvatten aangereikt te krijgen.

Huis(dier) en Thuis?

IIIEEAAAHHH!!!! Een enorme gil vanaf de slaapkamer. We rennen er heen om te kijken wat er aan de hand is. Als we de deur open doen, wordt dat snel duidelijk. Er is een duif de slaapkamer in gevlogen. Er zitten veel duiven rond het gebouw hier en blijkbaar ziet onze slaapkamer er warm en aanlokkelijk uit. Lotte is alleen wat minder gesteld op haar nieuwe huisdier. Terwijl Arja Lotte troost, ziet Nico nog wat bewegen op de kast. Er blijk nog een tweede duif in de slaapkamer te bivakkeren. Lotte wordt dus snel naar de gang begeleid en de duif wordt even met rust gelaten. Even later is hij vertrokken. Onze slaapkamer voldeed blijkbaar toch niet aan de wensen van dit tijdelijke huisdier.

Lotte was niet zo gesteld op de duif maar na twee maanden Engeland beginnen de kinderen hun huisdieren, maar zeker ook hun klasgenootjes wel echt te missen. De laatste tijd horen we vaker de vraag ‘Hoe lang nog?’ dan daarvoor. We merken zelf dat we ook al wel een beetje aan het aftellen zijn. Alles is nog heel interessant en we hebben het erg naar ons zin maar we kijken er wel weer naar uit om even ons eigen plekje te hebben. We realiseren ons alleen ook dat we nadat we terug zijn, maar 8! weken in Nederland zijn. In die weken zal er veel moeten gebeuren. Hopen we dat we nog met veel mensen even af kunnen spreken maar zullen we ook bijna gelijk al weer afscheid moeten nemen. Voor zover we het nu kunnen plannen staat de uitzendingsdienst op 16 Mei. We hopen dan daarna rond 1 juni echt definitief te vertrekken. Dit zal eerst naar Amerika zijn en dan rond Augustus of September naar de Indonesië. We kijken ernaar uit maar nu alles dichterbij komt zien we er ook weleens tegenop. Gelukkig gaan we niet alleen!

TCK’s

Een van de laatste lessen in deze module ging over TCKs (Third Culture Kids , Derde cultuur kinderen). Als onze kinderen straks verder opgroeien in Papua, worden ze daarmee nog geen Papoeaas maar ze blijven ook geen volledige Nederlanders. Ze groeien dus op in een gemixte derde cultuur, vandaar de naam TCKs. Wat doet dit allemaal met ze? Hoe is het voor ze om elke keer weer te verhuizen? We merken nu aan de kinderen dat ze graag weer naar huis willen, maar hoe gaan ze er straks mee om als ons huis in Indonesië is? Een van de tips die ons belangrijk lijkt: geef aandacht voor de gevoelens die er zijn bij de kinderen. Laat verdriet (en rouw) er zijn. Wij zijn snel geneigd met de leuke kanten op de proppen te komen, maar moeten leren dat binnen te houden. We krijgen veel leesvoer aangereikt bij alle lessen, zo ook in deze les. In dit onderwerp willen we ons de komende tijd meer gaan verdiepen.

Een lesje Noors

Deze module hadden we ook een hele leuke, interactieve les. Het ging over het aanleren van een taal. Hoe kan je nu het beste een taal leren? Door te leren als een kind: de eerste 500 uur alleen maar luisteren, luisteren en luisteren. Niet zomaar saai luisteren, nee…met gebaren mag je meedoen. Om dit te illustreren kregen we van onze Noorse student een lesje Noors. Hij zei een woord, wees het aan en wij wezen het ook aan. Na een tijdje stopte hij met wijzen en moesten we het aanwijzen zonder hulp. We hebben erg veel lol gehad, de woorden blijven inderdaad ‘hangen’ als je ze vaak herhaalt en er gebaren bij gebruikt. We hopen dat we hier ons voordeel mee doen als we straks Indonesisch gaan leren.

Contextualiseren?!

Een van de laatste lessen in de module vertelde ons over de verschillende manieren die er zijn om te contextualiseren. Zo kan je jezelf helemaal kleden als de lokale mensen, zorgen dat je aan de buitenkant helemaal op ze lijkt (zover dat mogelijk is). Je kunt er ook voor kiezen om van allebei de culturen iets te nemen, maar ze wel gescheiden van elkaar te houden of je kiest ervoor om van allebei de culturen de goede dingen te nemen en ze met elkaar te combineren. Voor ons interessant om van te voren over na te denken: welke waarden en normen vinden wij belangrijk en nemen we graag mee, hoe open staan we voor de cultuur van de Indonesiërs? Een proces waarin we tijdens de weg keuzes zullen (moeten) maken. De ene keuze misschien bewuster dan de andere en de ene keuze misschien beter dan de andere.

Vakantie

Afgelopen week was het vakantie hier in Engeland. Niet voor ons, maar wel voor de kinderen. Dit gaf ons de mogelijkheid om de kinderen allemaal naar de gastouder te brengen waardoor we samen achter een scherm de les ongestoord konden volgen. Voor ons een groot verschil, omdat dit zorgde voor een veel relaxtere ochtend. Voor de kinderen wat intensiever, vooral omdat ze op hun Engels werden aangewezen. De middagen hebben we heel veel buiten besteed, het was ontzettend lekker dat de zon zo vaak scheen, het warmer was en het is hier super mooi met alle bloemetjes die in bloei staan. Heerlijk dat de lente er aan komt:)

Published by

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *