Hoekbank

Vanuit een hoekbank in Zeeland bekijk ik welke lessen we ook alweer gehad hebben in de 5e module. Een hoekbank! Daar konden we bij de bijbelschool alleen maar over dromen en nu zitten we er op. Wat zijn de weken voorbij gevlogen en wat voelt het onwerkelijk dat  de cursus al weer achter de rug is!

De vijfde module was voor ons eigenlijk de interessantste van allemaal. Het thema is ‘integral mission’ oftewel integrale zending. Een woord waar we ons nog niet heel veel bij voor konden stellen voor de cursus, maar waar we nu wel een preek over kunnen houden. De verschillende vakken waren erg interessant, zeker ook omdat het wat dieper ging en ook echt issues behandelden waarbij verschillende dingen bij elkaar kwamen.

Allereerst eens even integrale zending. Waar denken we dan aan? Om het te verduidelijken hebben we het volgende plaatje van de powerpoint gebruikt:

In dit plaatje gaat het om vanuit welke benadering je als christen op andere mensen afstapt. Gaat het je om wat je vertelt of om wat je doet? Natuurlijk weten we dat het niet alleen maar woorden of alleen daden zijn maar dat het een samensmelting moet zijn van alles bij elkaar. Toch werd ons dat de afgelopen weken nog weer veel duidelijker: er hangen zoveel dingen samen met elkaar. Als christen ben je een persoon en door alles heen mag duidelijk worden dat je christen bent. Het perspectief waar vanuit je handelt is belangrijk. We zijn samen erg enthousiast geworden van de hele benadering van integrale zending en willen u het liefst meenemen door alle theorie om ons enthousiasme te delen en door te geven. Helaas gaat dat niet lukken in deze blog, maar vraag ons er gerust eens naar.

Een ander thema wat behandelt werd en wat ons erg aanspreekt is armoede. We doken met elkaar in wat de bijbel zegt over armoede, maar ook de verschillende oorzaken. Heel interessant, want hoe ontstaat armoede en wat is de gouden tip? Nu, onze docent deelde al vrij snel mee dat die gouden tip er niet is. Dit heeft te maken met het hele systeem:

Armoede kan niet alleen worden opgelost door iemand geld te geven, heel vaak heeft het te maken met een heel systeem waar niet 1 specifieke oplossing voor is. Veel mensen die in armoede leven hebben ook te maken met het feit dat ze geen toegang hebben tot alle informatie waar wij wel toegang tot hebben, daarnaast zijn mensen vaak kwetsbaarder waardoor ze niet alleen op materialistisch vlak maar ook op andere vlakken problemen ondervinden enz. enz. Ook armoede is een resultaat van relaties die niet werken, het niet harmonieus zijn van de samenleving, armoede is de afwezigheid van shalom. Shalom: een woord wat we de laatste weken veel voorbij hoorden komen. Shalom is niet alleen vrede in de zin van geen oorlog, maar veel meer dan dat. Shalom is waar God het allemaal voor bedoeld heeft. Een van de teksten die we bestudeerden in de les over armoede was Micha 4, waarin er wordt gesproken over vrede, shalom en rechtvaardigheid. Het trof ons: iedereen zal zitten onder zijn eigen vijgenboom(bezit, levensonderhoud, rust). Armoede is een van de vele gevolgen van de verbroken relaties door de zondeval. Maar God maakt alles nieuw: er zal geen onrecht meer zijn als Jezus terug komt!

In relatie met armoede kwam de volgende ‘formule’ voorbij:

‘When helping hurts’ (Wanneer hulp pijn doet)

Material definition of poverty + ‘god-complexes’ of the materially non-poor + feelings of inferiority of materially poor = harm to both materially poor & non poor

Kort gezegd komt het neer op het volgende: helpen doet pijn als we uitgaan van een materiële definitie van armoede + ervan uitgaan dat wij degene zijn die eens even komen helpen + een minderwaardigheidsgevoel bij de armen. Dit levert schade op aan zowel armen als de niet armen.

Deze lessen hebben ons beeld verbreed, veel kennis hebben we al wel eens eerder gehoord, maar het heeft ons verrijkt om vanuit de bijbel en met elkaar een onderwerp goed uit te diepen. Het geeft niet altijd antwoorden, maar het helpt ons om kritisch naar ons zelf te kijken en vanuit die houding als integrale zendeling op pad te gaan.

Een ander onderwerp dat ons aansprak in het kader van integrale zending is ‘creation care’. Zorg voor de schepping. We weten als christen dat God de aarde heeft gemaakt en dat we rentmeester zijn. Maar wij zagen dit stukje vaak een beetje los staan van ons zelf. We scheiden netjes ons afval, we zorgen dat er geen afval op de straat terecht komt en we letten een beetje op ons energie en stroomverbruik. Maar vanuit welke motivatie doen we het? Doen we het omdat we er van overtuigd zijn dat God het van ons vraagt? Of doen we het omdat God deze wereld ontzettend mooi heeft gemaakt, waarbij vervolgens de relatie is verstoord, tussen mens en schepping, Jezus is gekomen om redding te brengen en God alles nieuw maakt met als doel Shalom: ook op aarde. Het is ons duidelijk geworden dat ook de zorg voor de schepping vanuit een echte innerlijke overtuiging hoort te komen. Ik las ergens: Het punt is niet om ons farizeeërs te maken door wetten te creëren die we moeten volgen om zo goed voor de schepping te zorgen, maar om ons aan te moedigen tot eenvoudige, maar oneindig rijkere en creatievere manieren van leven vanuit een innerlijke overtuiging. Die innerlijke overtuiging komt van de Heilige Geest die in ons werkt om ons nieuw te maken.

Jullie merken vast wel dat we erg enthousiast zijn en graag alles willen delen omdat het ons heeft aangespoord en gemotiveerd. We zouden nog wel uren kunnen schrijven over alle onderwerpen die we hebben behandeld, maar dan zou de blog wel erg lang worden.

Niet alleen wij maakten zulke interessante lessen mee, ook de kinderen mochten naar school! De Engelse scholen gingen namelijk open, net twee weken voor ons vertrek. Het was voor ons erg lastig om te beslissen of we de kinderen nog naar school zouden doen, maar aangezien ze het erg graag wilden en het ons wat meer rust zou geven besloten we het te proberen. De donderdag voor de opening mochten we een kijkje komen nemen. De kinderen vonden het erg spannend, zeker Lotte zag er toch ook wel tegenop. Anna zou namelijk samen met Linde, een ander Nederlands meisje, in dezelfde klas komen. Lotte zou ‘alleen’ naar de klas moeten. Toch wilde ze het graag proberen en daarom vertrokken we maandag naar school. Om 3 uur haalden we ze op, we waren erg nieuwsgierig, maar het was heel goed gegaan. Lotte had zelfs al een vriendinnetje. Ze heeft hier de twee weken bij school erg veel mee gespeeld en had het erg naar haar zin. Anna had het ook erg goed, al vond ze het ook heerlijk om weer thuis te zijn. Aan het eind van de twee weken kregen ze een mooie afscheidskaart en van de juf van Anna kregen we een verslag met daarin alle observaties. Dit was erg leuk om te lezen en we kregen zo wat meer beeld bij wat ze in de klas allemaal heeft gedaan.

Net voor de school open ging hadden we een verjaardag! Timo werd 3! Wat een feest is dat, met zoveel mensen je verjaardag vieren, het was een bijzondere dag. Hij is enorm verwend, er werd voor hem gezongen in de maple hall en ’s middags hebben we buiten taartjes uitgedeeld. We hebben er met elkaar erg van genoten.

De laatste week werd gevuld met presentaties vanuit de studenten. We hebben allemaal een research project gedaan en mochten 20 minuten hierover presenteren. Een interessante week, want iedereen had weer een heel ander onderwerp. Het koste ons best wat tijd om deze presentatie voor te bereiden, omdat we ons graag goed wilden verdiepen. Het hielp ons daarom dat de kinderen naar school gingen, waardoor we meer tijd hadden om ons voor te bereiden.

Na alle presentaties hebben we een laatste afsluitochtend gehad waarop we terugkeken naar de afgelopen weken. Wat hebben we veel gedaan! We hebben onder meer 6 verschillende kerken bezocht (via zoom), naar elkaars levensverhaal geluisterd, heel veel verschillende lessen gedaan, een hele gezellige dansmiddag gehad (via zoom:)) en als laatste onze presentaties. We kijken terug op een hele leerzame tijd. Wat hebben we ook genoten van het community leven. Het is zo mooi en leuk om met zoveel verschillende mensen samen te leven. Als afsluiting hebben we met een aantal gezinnen een BBQ gehad. We hebben heerlijk worstjes, hamburgers, en salades gegeten en voor de kinderen waren er natuurlijk heerlijke marshmallows. De laatste dag zijn we bij veel mensen langs geweest om goodbye te zeggen. Wat was dat moeilijk! Veel mensen die we goed hebben leren kennen en die we waarschijnlijk niet meer terug gaan zien. Tegelijkertijd zagen we er met z’n allen naar uit om naar Nederland te gaan. Nadat we alles ingepakt en schoongemaakt hadden stapten we om 8 uur ’s avonds de auto in. De kinderen namen afscheid van hun vriendjes en alle studenten en daar werden we toch ook wel echt verdrietig van. Dit onderdeel zullen we de komende tijd vaker mee gaan maken.

Na een tocht van ruim een uur kwamen we bij de nachtboot aan en werden we zowaar toegelaten. We hebben onze hut opgezocht en zijn allemaal in bed gaan liggen. Dat was toch wel bijzonder, slapen terwijl je vaart! De kids en wij sliepen vrij snel en werden wakker van een mevrouw die omriep dat we in de buurt van Nederland waren. Nog slaperig kleedden we ons aan om vervolgens op het dek te gaan kijken of we opa en oma al zagen staan. Helaas zagen we ze niet, maar nadat we de boot afreden zagen we ze al vrij snel. Wat fijn om weer bekende gezichten te zien! Na een heerlijk ontbijt reden we naar ons tijdelijke huis in Zeeland.

Aangekomen voelden we ons ontzettend dankbaar: wat een heerlijke plek om even op ‘adem’ te komen! Het huis waar we tijdelijk in zitten is van een echtpaar die dit speciaal voor zendelingen beschikbaar stelt. We voelen ons enorm dankbaar voor dit plekje en genieten erg! Het is een grote verandering, van 2 kamertjes naar een huis met veel meer ruimte. We hebben een grote ‘to do list’ voor de komende weken, maar kunnen wel iets meer onze eigen tijd indelen waardoor het wat minder intensief zal zijn.

Published by

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *