actie- en bedrijvencoordinator

Mijn beweegreden voor de TFC van Nico en Arja is hun gedrevenheid en enthousiasme voor de MAF en het doel dat ze gaan dienen. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen.